Podmienky používania

Podmienky používania www.mastery.sk

Prevádzkovateľom a vlastníkom webových stránok www.mastery.sk je spoločnosť Mastery s.r.o, so sídlom Záhradná 687/9, 963 01 Krupina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23658/S (ďalej len Mastery s.r.o.), ktorá je v súlade so zák. č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon. oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto webovým stránkam.

Kopírovanie, rozširovanie alebo používanie akejkoľvek časti obsahu webovej stránky na komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mastery s.r.o. zakázané. Tieto webové stránky možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené.

Mastery s.r.o. neposkytuje záruku, že tieto webové stránky budú fungovať nepretržite a bez výpadkov. Mastery s.r.o. neberie na seba zodpovednosť za chyby v uverejnených textoch. Mastery s.r.o. si vyhradzuje právo webové stránky aktualizovať alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky použitia www.mastery.sk môžu byť podľa potreby upravované.

Webové stránky www.mastery.sk môžu byť pre ľahšiu prístupnosť prepojené na ďalšie servery, ktoré sú vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Pri spojení s týmito servermi súhlasíte s pravidlami ich použitia. Za obsah týchto serverov Mastery s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.

Akékoľvek otázky, námety k obsahu a technické pripomienky zasielajte na e-mailovú adresu info@mastery.sk alebo na našu Zákaznícku podporu.